Vyhľadávanie

SEARCH

Kardiacké a vysádzacie kreslá

Kreslá sú určené pre kardiakov na dosiahnutie optimálnej odpočinkovej pozície a na polohovanie pacientov so zníženou pohyblivosťou. Svoje využitie nájdu nielen v nemocniciach, ale aj v opatrovateľskej sfére.